JERA je prvi slovenski računalniški test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku. Temelji na najsodobnejših raziskavah na področju eksperimentalnega jezikoslovja in psiholingvistike – hkrati pa omogoča študije različnih populacij slovenskih govorcev, kot so šolski otroci, večjezični govorci, zamejski Slovenci itd. Populacije se lahko primerja glede na njihovo sposobnost razumevanja stavkov različne skladenjske kompleksnosti.

Glavne lastnosti testa Jera:

Test Jera je nastal na Centru za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici v okviru znanstvenih raziskav, ki jih je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (projekt št. J6-1805, 2019–2022, vodja prof. dr. Artur Stepanov).

Računalniška aplikacija Jera je trenutno brezplačno na voljo za prenos pod pogoji, ki so določeni v licenčni pogodbi za uporabo.

Za potrebe citiranja testa Jera in spremljajoče računalniške aplikacije se lahko sklicuje na naslednjo monografijo:

STEPANOV, Artur, PAVLIČ, Matic, PUŠENJAK DORNIK, Nika, STATEVA, Penka. 2023. JERA: Test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici.

Prenos Jere